Vad är din investeringsprofil?

Hur gammal är du?


Hur lång är din investeringshorisont?


Hur skulle du bäst beskriva din familjestatus?


Hur skulle det framtida värdet på din investering påverka din förmåga att tillgodose dina framtida ekonomiska behov?


Hur stabil anser du att din nuvarande och framtida inkomst är?


När det gäller att förstå investeringar, hur skulle du betygsätta din kunskap?


Välj det investeringsmål som bäst beskriver din situation.


Antag att du har investerat i en fond som har tappat 10% av sitt värde på kort tid. Vad skulle du göra?


Diagrammet nedan visar de möjliga resultaten av fyra hypotetiska investeringar på 100 000 SEK under en period av ett år. Med tanke på den potentiella vinsten eller förlusten, vilken investering skulle vara mest acceptabel för dig?