Ποιό είναι το επενδυτικό σας προφίλ;

Πόσων χρονών είστε;


Ποιος είναι ο επενδυτικός σας ορίζοντας?


Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την οικογενειακή σας κατάσταση;


Πόσο θα επηρεάσει η μελλοντική αξία της επένδυσής σας την ικανότητά σας να ανταπεξέλθετε στις μελλοντικές σας οικονομικές υποχρεώσεις;


Πόσο ασφαλές θα θεωρούσατε ότι είναι το υφιστάμενο και μελλοντικό σας εισόδημα;


Πώς θα χαρακτηρίζατε τη γνώση σας όσον αφορά τις επενδύσεις;


Επιλέξτε τον επενδυτικό στόχο που ταιριάζει στην κατάστασή σας.


Υποθέστε ότι έχετε επενδύσει σε κάποιο ταμείο το οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα χάνει 10% της αξίας του. Τι θα κάνατε;


Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις πιθανές εκβάσεις τεσσάρων διαφορετικών υποθετικών επενδύσεων αρχικής αξίας €10,000 σε διάστημα ενός χρόνου. Ποιο εύρος πιθανών επενδυτικών αποδόσεων είναι το πιο αποδεκτό για εσάς;